Effective solutions

Perakende ve Mağazacılık Eğitimleri
EĞİTİM İÇERİĞİ:


Kapalı çarşıdan günümüze perakendeciliğimiz ve geçirdiği evreler,
Modern perakendeciliğimiz,
Ekonomik algılayışların sektöre etkileri,
İmalat anlayışının pazara etkileri,
Pazarlama anlayışının etkileri,
Ve yıllara göre perakendecilik.
Perakende nedir?
Perakendecilikle ilgili temel kavramlar.
Mağaza çeşitleri,
Devir hızını etkileyen faktörler.
Müşteri kimdir? Neler yapar?
Müşteri tipleri,
Tüketici sınıflandırılması,
Tüketicilerin market seçiminde dikkat edecekleri önemli faktörler
Müşteri neden satın alır?
Perakendecilikte kalite ve kalite kavramları,
Müşteri memnuniyeti,
Kaliteli satışçının özellikleri,

KATILIMCI PROFİLİ: Perakende sektörüne yeni girecekler ve mevcut mağaza çalışanları.


MAĞAZA ALAN YÖNETİMİ VE TANZİM TEŞHİR

AMAÇ: Rekabetin hızlandığı bu dönemde mağaza içi her metrekarenin en verimli şekilde kullanılmasının sağlanması,

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Mağaza imajı,
Alan yönetimi nedir?
Alan yönetiminin kapsamı,
Mağaza yerleşiminde neler dikkat edilmeli,
Mağaza İçi Düzenlemede Duyusal Araçların Kullanımı
Mağaza konumlandırılması,
Raflar ne ifade eder?
Raflarda ürün yerleşiminde dikkat edilmesi gereken hususlar,
Raf dizilim çeşitleri,
İdeal raf dizilim adımları,
Raf diziliminde psikolojik algılama kuralları,
Raflar ve reyonların yapısı ve sundukları değerler
Raf yönetimi ve personel rejimi,
Satışları artırmanın raf dizilimi ve teşhirle ilgisi,
Teşhir kuralları,
Ek teşhirler,
Tüketicinin algılama özellikleri,
Tüketici davranışları ve mağaza raf yerleşimi,
Satış ve davranışların etkisi,
Mağaza içi güçlü ve zayıf noktalar,
Personel ve müşteri iletişimi,

KİMLER KATILMALI: Her kademeden mağaza yöneticileri, bölge müdürleri, satınalmacılar,


SON MEMNUNİYET NOKTASI; KASA VE KASİYER

AMAÇ: Son memnuniyet noktası olarak kasiyerlerin yapmaları gerekenler, davranışları ve müşteri memnuniyeti.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Kasiyer kimdir?
Müşteri ve kasa,
Kasa neden olumsuz bir imaj bırakır?
Kasiyerin görevleri,
Başarılı kasiyerin özellikleri,
Müşteri ile doğru iletişim,
Doğru iletişimin anahtarları
Doğru karşılama, güler yüz ve olumlu beden dili
Müşterilerimiz ile iletişimde ilk izlenimler
Müşteriler neden terk eder?
Müşterimiz kim ve bizden ne bekliyor?
Kasalarda yaşanan sorunlar ve çözümleri,
Ürün iade ve değişim sırasında hizmet
Sahte para nasıl anlaşılır.
Döviz alımlarında nelere dikkat etmelidir?
Para sahteyse neler yapılmalı?

KATILIMCI PROFİLİ: Kasiyerler ve kasa şefleri,


MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE ŞİKÂYET YÖNETİMİ

AMAÇ: Müşteri hizmetleri çalışanlarının işlerini bilinçli bir şekilde yaparak, müşteri yönetimini başarılı bir şekilde gerçekleştirmeleri ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlayarak sadık müşteriler oluşumuna katkı sağlamak.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Müşteri kimdir?
Hizmet nedir?
Müşteri tipolojisi,
Müşteri beklentileri nelerdir?
Müşteri hizmetleri çalışanları “kurum hizmet standartlarını ne ölçüde biliyor?
Kurumsal müşteri hizmet standartlarının müşteri üzerinde etkileri,
Müşteri neden daima haklıdır?
Müşteri ihtiyaçları nasıl anlaşılır?
Olumlu ve olumsuz müşteri davranışları ve başa çıkma yolları,
Müşterilerin itiraz noktaları,
Müşteri ile olumlu ilişki kurma adımları,
İletişim tuzakları,
Aktif dinleme teknikleri,
Müşteri şikayetlerinin sebepleri,
Mevcut müşteriye neden daha iyi hizmet sunmalıyız?
Kızgın müşteriyi nasıl sakinleştiririz?
Problem çözmek için yapılması gerekenler?
Müşteri sadakati kazanmak nasıl başarılır?

KATILIMCI PROFİLİ: Müşteri hizmetleri çalışanları,


SATIŞ BECERİLERİ VE MÜŞTERİ İLE ETKİN İLETİŞİM

AMAÇ: Mağaza içerisinde satış elemanlarının müşterileri ile doğru iletişim kurarak ihtiyaçlarını doğru tespit ederek müşteri memnuniyetini artırmak,

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Hizmet nedir?
Satış nedir?
Müşteri kimdir?
Müşteri beklentileri nelerdir?
Müşterinin kararını etkileyen faktörler,
Müşteri beklentileri,
Müşteri neden daima haklıdır?
Müşteri ihtiyaçları,
Müşteri odaklılık nedir?
Müşterilere karşı yapılan olumlu ve olumsuz davranışlar,
Müşteri itirazları,
Müşteri tipleri,
Müşterilerle doğru iletişim kurma adımları,
İletişim tuzakları,
Aktif dinleme teknikleri,
Müşteri şikâyetleri,
Mevcut müşteriye neden daha iyi hizmet vermeliyiz?
Müşterileri nasıl sakinleştirebiliriz?
Müşteri sadakati nasıl kazanılır?
Satışta Davranış Kontrolü
Satışta Başarının İlkeleri
Dünkü ve bugünkü müşterinin beklentileri
Müşteriyi karşılamadan uğurlamaya kadar satış aşamaları ve müşteri takibi,
Koşulsuz müşteri memnuniyeti
Müşteride güven uyandırmak ve güven yaratmak,
Satın alma psikolojisi,
Görünür ihtiyacın arkasındaki gerçek ihtiyaç,
İnsan davranışının temelleri: içgüdü, güdü, dürtü, ihtiyaç, davranış, tatmin ve tatminsizlik alanı kavramları
güdüler ve maslow ihtiyaçlar piramidi,
Duygu, düşünce ve davranış bütünlüğü,
Mükemmel davranış: istek / bilgi / beceri,
Kişisel yönetim: proaktivite / olumlu zihinsel tutum / hoşgörü,
İletişim nedir?
İletişim tipleri: savunucu / çift yönlü / açık,
İlişkilerde güven kavramı
İletişimi engelleyen faktörler,
Herkesin kazanması için: kazan -  kazan ilkesi,
Güçlü kişilik özellikleri,
Algılama ve anlama,
Önyargılar,
Bir sanat olarak; Dinleme,
Etkili konuşma,
Bedenin ve renklerin dili,
Kişisel değişimin gerekliliği,
Özgüven ve öz motivasyon,
Başarının anahtarları,
Kendini tanıma, kendini iyi hissetme, kendini sevme
Kalıcı olmak için: bir iz bırakmak!
Kişilik tipleri; içe dönük-dışa dönük, özel-genel, düşünen-hisseden, yargılayan-algılayan,
Yönlendirme ve kurum kültürünü anlamak,
İşte uygun ortamın yaratılması,
Çalışanların başarılarını engelleyen etmenlerin belirlenmesi,
Değerlendirici ve geliştirici geri bildirim
Takım nedir?
Takım çalışmasının faydaları

KATILIMCI PROFİLİ:  Tezgah reyonları başta olmak üzere, mağaza içi satış alanında çalışan tüm satış ekibi,


MÜŞTERİ SERVİS SÜRÜCÜLERİ VE MÜŞTERİ İLETİŞİMİ


AMAÇ: Müşterilerinizle ilk ve son kez karşılaşan birim çalışanlarının müşterilerinize tutum ve davranışları ile zarar vermelerini önlemek, müşteriler ile doğru iletişim kurabilmelerini ve kurumlarını temsil edebilmelerini sağlamak,

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Müşteri kimdir?
Müşteri tipleri, potansiyel müşterilerimiz,
Müşterilerimiz ve
Hizmet nedir?
İletişim kuralları?
Müşterilerimizle doğru iletişim kurabilmenin adımları,
Bedenimiz ne anlatıyor?
Etkin dinleme yolları ve bize kazandırdıkları,
Servis araçlarımız aslında nedir?
Servis araçlarımız dışarıya karşı ne mesaj veriyor?
Araçların bakımı?
Araçlarda uyulması gereken kurallar nelerdir?
Araç sürücüsü aracın patronumudur?
İyi insan olmanın temel prensipleri,

KATILIMCI PROFİLİ: Müşteri servis sürücüleri,


MERCHANDİSİNG VE MERCHANDİSER

AMAÇ: MERCH elemanlarının firmalarını alanda müşteri ve perakendecilere karşı en iyi şekilde temsil edebilmeleri, beklenen satış faaliyetlerini hedeflerine ulaştırabilmek ve müşterilerde marka bağımlılığı yaratabilmek,

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Merchandising nedir?
Merchandiser’ ların görevleri nedir?
Merchandising’ i oluşturan elementler
Satış noktalarında neler yapmalılar?
Ürün yerleşiminde nelere dikkat etmeliler?
Marketlerde sergileme ve tanzim teşhir,
Raflardaki verimli noktalar,
Raf payları nelere göre ayarlanır?
Ürünlerle ilgilenirken nelere dikkat etmelidir?
Mağaza üzeri sergilemeler,
Tüketici davranışları,
Tüketim olgusu,
Bir ürün ile birey arasında kurulabilecek ilişkiler,
Tüketici davranışlarının incelenmesinde karşımıza çıkan aksaklıklar
Tüketici davranışı kavramı ve pazarlama stratejileri ile ilişkisi
Marka bağımlılığı,
Duyuların tüketici davranışlarına etkisi,
Değerler ve yaşam biçiminin tüketici davranışlarına etkisi
Değerlerin pazarlama uygulamalarındaki kullanımı
Tüketici davranışlarına danışma gruplarının etkisi
Satın alma davranışını etkileyebilen gruplar
Sosyal sınıfın pazarlama stratejisinde kullanımı

KATILIMCI PROFİLİ: Üretici ve tedarikçi firmaların Merch elemanları ve ekip liderleri,


YÖNETİCİLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME

AMAÇ:
Yöneticilerin liderlik becerilerinin geliştirilmesi, yöneticilere çağdaş yönetim tekniklerinin öğretilmesi, katılımcıların mevcut liderlik profillerini belirleyerek gelişime yönlendirmek

İÇERİK:

Yönetim süreci
Yönetim seviyeleri, yönetim fonksiyonları
Planlama, organize etme, kontrol etme,
Liderlik
Liderlik teorileri
Durumsal Liderlik
Hedef Koyma ve Hedef kriterleri nelerdir?
Nasıl hedef belirlenir?
Hedef Yönetimi sırasında motivasyon ve astların gelişmesi nasıl sağlanır?
Çatışmaları çözümleme    
Motivasyon nedir? Motivasyon teorileri,
Morali nasıl yüksek tutabiliriz? İşyerine bağlılık nasıl sağlanır?
Delege etme, Delege etme kuralları nelerdir?
Ne zaman delege edilmez?
Zaman Yönetimi
Zaman hırsızları nelerdir? Zamanımızı nasıl daha iyi kullanabiliriz?
Toplantı Yönetimi, Toplantı öncesi, toplantı sonrası ve toplantı sırasında yapılması gerekenler,
Toplantıları olumsuz etkileyen davranışlar,
Takım kurma
Etkin takım çalışması nasıl sağlanır?
Etkin iletişim nasıl sağlanır
Yönetim fonksiyonları ile ilgili uygulama

KATLIMCI PROFİLİ;   Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları.


TAKIM ÇALIŞMASI

AMAÇ: Etkin takım çalışmasının önemini kavramak, nasıl gerçekleşebileceğini öğrenmek, nasıl sonuçlar alınabileceğini uygulamalarla anlamak, planlama, problem çözme gibi durumlarda ideal davranış şekillerini öğrenmek, takım çalışmasında mükemmelliği kavramak,

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Bireysel Stres alanlarımız ve başarı,
Aidiyet oluşumunu destekleyen çağdaş yönetim kavramları
Ortak hareket edebilmek için çıkış noktaları
İyi ekiplerin farklılık yaratan özellikleri
Kendini adayacak kişiler
Aidiyet oluşumu için temel davranışlar
Profesyonel yönetimin üyesinden beklentileri
Bütünü görmeyi destekleyici ve engelleyici davranış biçimleri
Profesyonellik
Güçlü ekipleri güçlü kılan özel tutumlar
Ortak dil oluşturabilme
Ekiplerin doğru ve sağlıklı iletişim kuramama temelleri
Başarısızlığı kanıtlanmış dinleme ve ilgi modelleri
Sağlıklı iletişim için panzehir
Sorun ve sorumluluk paylaşımı
Lider kimdir?
Lider tanımları.
Geleneksel yönetici anlayışı,
Lideri ortaya çıkaran etmenler,
Lider tipleri,
Lider olunur mu?
Liderin özellikleri,
Lideri yöneticiden ayıran özellikler.
Ekip aynası,

KATILIMCI PROFİLİ: Birlikte iş yapacak olan tüm kurum üyeleri,   


İŞ DİSİPLİNİ VE ZAMAN YÖNETİMİ


AMAÇ: Çalışanların iş disiplini verimlilik ve zamanı etkin yöneterek verimliliği artırmak,

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Niçin çalışırız?
İş disiplini,
Toplam kalitenin yararları,
Zaman Nedir?
Zaman çeşitleri,
Zaman yönetimi,
Zaman yönetimi teknikleri,
Zamanı kötü kullanmanın zararları,
İş analizleri,
Organize olma,
İş devri,
Neler zaman kaybettirir,
Zamanı iyi kullanma yolları,
Öncelik sıralaması,
Zaman yönetiminin yararları,
Zaman yönetiminin zorlukları,
Tutumlar,
Alışkanlıklar,
İş yükü,
Kurumsal kültür,
Stres,
Stres kaynakları,
Kariyer gelişimi ve stres,
Stres belirtileri,
Performansa etkileri,
Stresle başa çıkma yolları,

KATILIMCI PROFİLİ: Tüm şirket çalışanları,


MOTİVASYON TEKNİKLERİ

AMAÇ: Çalışanların profesyonelleşme sürecinde, iş hayatı içerisinde kendi kendilerini, takım arkadaşlarını ve müşterilerini motive edebilmek,

EĞİTİM İÇERİĞİ:

İç motivasyon
Bilinçaltının gücü
Motivasyonun özellikleri
Motivasyonun yararları,
Kendinizi nasıl motive edersiniz,
Müşterilerinizi motive etmek için neler yapmalısınız?
Çalışanı Motivasyonunu Belirleyen Faktörler
Örgüt kültürünün motivasyon da ki önemi,
Güdüleme özendirme araçları
Övgü,
Eleştiri,
Dinleme,
Motivasyon örnekleri,
Motivasyon için 50 yöntem,
Motivasyon Artırma Teknikleri

KATILIMCI PROFİLİ: Tüm işletme çalışanları