Effective solutions

Kriz Yönetimi
ACİL DURUM VE KRİZ MASASI ORGANİZASYONU

Birçok kuruluş tüm acil durumları kapsayıcı bir yapılanma içinde olamamaktadır. Alanlarında uzman ve kendi standartları ile akredite ekiplerimiz bu ihtiyacın giderilmesine yönelik olarak kuruluşunuzu inceleyecek, her birinin önerileri bir sistem içinde senkronize edildikten sonra raporlaştırılarak sunulacaktır. Raporun onayı ardından, önerilen yapılanmalar hayata geçirilecek, rutin ve acil durum senaryoları prosedürleştirilecek ve her biri tatbikatlarla sınanacaktır. Bu çalışma kapsamına hangi alt başlıkların gireceğini müşteri belirleyebilmektedir.

0217

Standart başlıklar aşağıdaki gibidir:

Güvenlik

Deprem

Yangın (NFPA)

Sağlık Altyapısı (ILCOR)

İş Güvenliği (OHSAS)

Sivil Savunma Planları