Effective solutions

Perakende ve Mağazacılık Danışmanlığı
OPERASYONEL DANIŞMANLIK

Organize perakendeye yönelik mağaza içi tanzim ve teşhir çalışmaları,
Görsel öğelerin yerleşimi,
Alan yönetimi ve satış becerilerinin mağaza içerisinde uygulamalarının tatbiki ve takibi,
Mağaza yöneticilerinin ekip oluşturmaları ve personeli ile doğru iletişim kurabilmelerinin sağlanması,
Satış ekibinin müşteri ile doğru iletişim kurmalarına yardımcı olma ve bu konuda gerekli bilgi ve uygulamaların tatbiki olarak iş üstünde verilmesi vb konularda mağazaların tam kapasiteli ve doğru çalışmalarına yönelik yapılandırmaları kapsar.