Effective solutions

Ücretsiz Eğitimler
1.
.
Üst Düzey Yöneticiler ve Asistanları için
Güvenli "VIP Yaşam" Semineri
 
Kamuoyunun yakından tanıdığı kişiler ve çevresindekilerin
risk seviyeleri çok daha yüksektir.
 
“VIP koruma” kavramı altında önemli bilgi birikimi ve bir uzmanlık alanı
doğmuş olmasına karşı, onlar için kurulan en etkili güvenlik çemberlerinde bile
kolayca  doldurulamayan bir boşluk hep olagelmiştir;
 
VIP’nin kendisi  …
 
VIP’ler ve yakınları için güvenlik odaklı ama rahatsız etmeyen bir yaşamı
mümkün kılan tek unsur bilinçtir.
 
VIP sıfatını haiz herkesin bilmesi gereken konular…
 
Günlük yaşamda güvenlik ve emniyet.
Ofis, konut, aile, güzergah, rutin noktalar, seyahatler, organizasyonlar, gönderiler.
VIP riskleri. güvenlik sistemleri, koruma ekipleri.
Rutin ve acil durumlarda hareket tarzı.
Güvenlik sisteminin basit ve etkili yöntemlerle test edilmesi.
 
 
2.
.
Yöneticiler için
Kurumlarda Güvenlik Yapılanmaları Tasarım ve Yönetimi
 
Değerli Yöneticiler;
 
Kuruluşunuzun güvenlik uygulamalarından da sorumlusunuz. Çalışma arkadaşlarınızın güvenliği, çoğu kez hayati önemi haiz maddi değerler, yapılar ve kurumsal bilgi sizin sorumluluğunuzda. Buna karşılık, güvenlik kavramı uzmanlık alanınız değil. Kurum dışından destek sağlamak bu noktada kaçınılmaz ve en akılcı çözüm yolu. Bu süreç ise kendine özgü, ayrıca sorunlar içeriyor.
 
Yönetici kademeleri özel güvenlik konularında bilgilendirme amacını taşıyan seminerimiz çarpıcı örneklerle ve tamamı görselleştirilmek suretiyle, ilgi ile takip edilen bir belgesel niteliğinde hazırlanmıştır. Bu yolla, sorumluluğunu daima yüklenmek zorunda oldukları kurumsal güvenlikleri ile ilgili konularda, herhangi bir dış destek alamadıkları durumlarda bile, yönetici kademeler, sağlıklı inisiyatif kullanabilme ve ekonomik çözümlere ulaşma yeterliğine erişecek, güvenlik hizmeti adı altında başkalarından ne istemeleri gerektiği konusunda ise hiç sorun yaşamayacaklardır.
 

SİZE ÖZEL BİR GÜVENLİK YAPILANMASI NASIL SAĞLANABİLİR ?
 
Güvenlik yapılanmalarında rol alan (onu yaratan, yöneten ve yürüten) herkesin bilmesi gereken temel kavramlar açıklanmaktadır. İşin yüklenmiş olduğunuz parçası üzerindeki başarı veya başarısızlığınız metodolojiye hakimiyetinizle doğru orantılıdır.
 
Güvenlik için bütçeden ne kadar pay ayrılmalı ve nasıl kullanılmalıdır? Mimariden elektroniğe gerçekten işleyen bir sistem nasıl kurulabilir? Güvenliğin “olmazsa olmaz” dört ayağı nedir? Nereye kadar ilerlemek, nerede durmak gerekir? Olayların olmadan önlenebilmesi gerçekten mümkün müdür? Güvenlik sisteminiz sizi hala koruyor mu? Gerçek bir olay yaşamadan önce nasıl sınayabilirsiniz? Özel güvenlik görevlisinin sistemdeki gerçek rolü nedir? Olay anında doğru ve hızlı karar verebilmek neye bağlıdır? Metodolojiyi biliyorsanız artık elinizdeki projenin şartlarına en uygun çözümleri üretmek ve gelişmelere uyarlamak konularında sorun yaşamayacaksınız demektir.
 
2 saatlik sunum ve 1 saatlik soru - yanıt bölümünden oluşan mini seminerimiz sonunda katılımcılarımıza katılım belgesi verilmektedir.