Effective solutions

Yayınlarımız
kitap2   
Güvenlik Mesleği Mensupları, Yöneticiler ve Mimarlar için
Özel Güvenlik Metodolojisi
Tayfun UÇAR - Şenay UÇAR

"Modern çağda özel güvenlik -her işte olduğu gibi- eleştirel akla, onun bir işlevi olarak bilime ve metodolojiye dayanmak zorundadır. Güvenlik alanında bilim kuruluşları (Akademi, Fakülte, Enstitü vs) ve akademisyen sayısı çoğaldığı halde niçin birtürlü iyimser olamadığıma anlam veremiyordum... Uygulamadan birisinin bu ışığı yakması tam bir sürprizdir... Yazarları kutluyor, yeni eserlerini bekliyorum." Mustafa Gülcü, EGM APK Daire Bşk. 2005
.
ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNE PANAROMİK BAKIŞ
.
E. 1. Sınıf  Emniyet Müd. ve Güv. Dan. Yusuf Vehbi Dalda
12 Tem 2007 - www.spntr.net
“… özel güvenlik sektöründe … ders kitap ve notları dışında, 
…  sadece bir adet kitap yayınlandı
(Özel Güvenlik Metodolojisi,Papatya yayınları,T. Uçar-Ş. Uçar) 

.

 Nevzat ERDAĞ Kitapları       
.

Nevzat_Erdag_Kitaplari

Vergi İdaremiz ve Denetim
Baskı Yılı: 2006 Sayfa Sayısı: 284 Yayınevi : Arıkan Yayınları

Kitapta ülkemiz bütçe gelirleri içinde önemli bir yeri olan verginin hangi birimlerce denet­lenmekte olduğu, bu denetim birimlerinin ya­pıları, kadroları, görev ve yetkileri anlatılarak vergiye toplumsal bakış irdelenip, vergi öde­meden kaçınmanın sebepleri objektiflik içinde incelenmiştir. Türkiye'deki Denetim Uygula­maları çeşitli kanunlar açısından incelenerek "Verginin uygar bir toplum için ödenen bedel" olduğu yaklaşımı ile toplumsal sorumluluğu­muz yansıtılmaya çalışılmıştır.

Şirketler
Baskı Yılı: 2006 Sayfa Sayısı: 233 Yayınevi  : Arıkan Yayınları

Kitapta şirket ve ticari işletme kavramı TTK ve Vergi kanunlarımız açısından anlatılmış, şirket­lere ait tüm işlemler (kuruluş, birleşme, tasfiye, şekil değiştirme, holdingleşme, yurtdışı şube açma, vergi boyutu, sosyal sigortalar kurumu, bölge çalışma müdürlüğü nezdinde yapılacak işlemler, verilecek beyannameler, düzenlene­cek mali tablolar vb.) tacirin ve uygulayıcının bilmesi gereken tüm konuları rehber niteliğin­de bulabilecekleri bir kaynaktır

Kayıt Dışı
Baskı Yılı: 2007 Sayfa Sayısı: 389  Yayınevi: Cinius Yayınları

Nasıl bir yaprak, ağacın sessiz onayı olmadan sararamazsa, bireyler de toplumun sessiz onayı olmadan suç işle­yemezler. Ülkemizde ilk defa kitap içerisinde; Kayıt Dışı, Kara para ve Yolsuzluk üçlemesi bir araştırma sonucunda Kayıt Dışı Ekonomi, Vergi Kayıp ve Kaçakları; Yasa Dışı Faaliyetler, Kayıt Dışı Ekonomi ve Kara Para ile Yolsuzluk ana bölümleri altında anlatılmaktadır.
Tamamı 390 sayfa olan kitapta; kayıt dışı ekonominin nedenleri, suç ekonomisi, kara para aklama yöntemleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun kara para aklama ile mücadeledeki rolü, terörizmin finansmanı, ülkemizdeki yolsuzlu­ğun nedenleri gibi çok çarpıcı konular da dikkat çekiyor.
Kayıt dışı konusuna bir de toplum psikolojisi ile yaklaşıyor. "Toplumda, toplanan vergilerin kötü harcandığına ilişkin genel bir kanı oluşmuşsa, mükellefin vergiye karşı direnci artmaktadır. Bu durum vergi ödemekle yükümlü vatan­daşların vergi ödememek için kayıt dışı sektöre kayma eğilimlerine yansımaktadır" tespiti bu açıdan oldukça dikkat çekici…


Marka - Patent Belgelendirme

Baskı Yılı: 2006 Sayfa Sayısı: 385 Yayınevi: Arıkan Yayınları 
Marka Patent ve belgelendirme konularının dünü bugünü, yapılacak işlemlerin prosedürleri anlatılmıştır. Kitapta yer alan bazı konu başlıkları şöyledir;
Marka İle İlgili Genel Bilgiler
Markanın Tescili
Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler
Rüçhan Hakları
Markanın Hükümsüzlüğü
Tescilli Markalara Tecavüz ve Bunların Korunması
Marka Başvurusu
Marka Devri Nedir, Nasıl Gerçekleştirilir.
Markada Lisans ve Lisans Şartları
Hangi Durumlarda Marka Sahibinin İzni Olmaksızın Kullanılan, Markasının Kullanılmasını Önleme Hakkı vardır.
Yurt Dışında Marka Tescili Nasıl Yapılır.
Kalite ve Sistem Belgelendirme
Türk Standartları Enstitüsü
ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi
Kalitenin Tanımı
Marka ve Belgelendirme Çalışmaları, Ürün Belgelendime


Elekronik Ticaret
Baskı Yılı: 2006 Sayfa Sayısı: 170 Yayınevi: Arıkan Yayınları

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişim sonucu elektronik ticaret giderek yaygınlaşmaktadır. Uluslararası rekabette üstünlük sağlayanlar iletişim ve bilgi teknolojilerini doğru kullananlardır. Biz bu kitabımızda çağın konusu elektronik ticareti teknik, muhasebe ve vergi boyutunun yanında hukuki boyutunu da inceleyerek konuya çok yönlü yaklaşan rehber niteliğinde bir yayın oluşturmaya çalıştık.

Türk Vergi Sistemi
Baskı Yılı: 2002 Sayfa Sayısı: 762 Yayınevi : Beta Yayınları

"Türk Vergi Sistemi" vergi sistemimizi, kanun­larımızın öngördüğü vergi avantajlarını, vergi suç ve cezalarını, kanunlarımızda tanımlanan ceza almama yollarını inceleyerek açıklamış­tır.

Nevzat ERDAĞ’ın Diğer Kitapları:

Can Özüm Deryaya Döndü (2002)
Duygularla Söyleşi (2007)
Sahibini Bilen Şiirler (2007)