Effective solutions

Eğitimler
katlm_g

Komet sertifika ve katılım belgeleri sektör standardı oluyor…

Eğitmen
Eğitim, seminer ve tatbikatlarımız ilgili konunun uzmanları tarafından verilir. Eğitmenin özgeçmiş ve referansları müşteriye önceden beyan edilir.

Eğitim Altyapısı
Komet Danışmanlık, eğitimlerinde kullanılacak tüm araç, materyal, elektronik altyapı ve mekan konularında yükümlülükler ve gerekli organizasyonları üstlenebilmektedir.

Anket
Eğitim, eğitmen, sunuş şekli, molalar, altyapı gibi eğitimle ilgili tüm konuları içeren bir “anket çalışması” gerçekleştirilmekte ve sonuçlar “madde analizi” yöntemiyle raporlanmaktadır.

Ön Test – Son Test
“Ön test - son test” uygulaması ile kişi bazında öğrenme yüzde artışları raporlaştırılarak sunulmaktadır.

Sınav
Müşteri onayı halinde yazılı sınav yolu ile katılımcılar için 100 puan üzerinden derecelendirme yapılmakta, sonuçlar sınav kağıtları ile raporlaştırılarak sunulmaktadır.

Katılım Belgeleri
Sınav sonuçlarına bakılmaksızın tüm katılımcılara katılım belgeleri hazırlanarak sunulur.

Görsel Raporlama
Güvenlik, yangın tatbikatları ve talep halinde diğer tüm eğitimler görsel kayıt altına alınarak bir örneği müşteriye teslim edilir.

“Özelleştirilmiş Eğitim” Opsiyonu
Eğitimlerimiz standart veya uyarlanmış olmak üzere iki farklı yöntemle sunulabilmektedir. Bunlardan ilkinde herhangi bir ön çalışma yapılmadan, eldeki standart (her yerde ve şart altında geçerli) müfredat katılımcılara aktarılırken, diğer yöntemde eğitim konuları bir ön-çalışma ile incelenerek ilgili kurum için özelleştirilmektedir. Danışmanlık nosyonumuz müşterilerimiz için benzer avantajlar sunabilmeyi mümkün kılmaktadır. Özelleştirilmiş eğitim seçeneğinin tercih edilmiş olması halinde gerçekleştirilecek olan ön çalışma, bir “check-up  raporu” halinde ayrıca sunulmaktadır.

Dokümantasyon
Eğitim departmanlarının dokümantasyonda karşılaştıkları güçlükleri çok iyi biliyor ve sırtınızdaki yükleri en aza indiriyoruz. Tüm eğitimlerimizin ardından sunduğumuz kapsamlı klasörümüz;
Eğitim için genel bir rapor
Eğitim ve eğitmen hakkında ayrıntılı bilgilendirme
Eğitmen yorumları
Katılımcı anketlerinin (madde analizi) değerlendirme tabloları
Katılımcıların diğer yorumları
Anket formlarının asılları (Kuruma ait bir kaşe ile kaşelenmiştir)
Eğitim öncesi check-up yapılmış ise sonuçlarını içeren rapor
Ders notu örneği
Devam çizelgeleri
Yapılmış ise sınav kağıtları (Örnek soru ve yanıt şablonu ile)
Belgeleri hard-copy ortamda arşivleme imkanı olmayan kurumlar için klasördeki tüm içeriğin toplandığı CD
Varsa eğitime ilişkin görseller CD’si
Özel katlanmaz zarfında katılım belgeleri içermektedir.
.
egitim-kiti
.