Effective solutions

İş Sağlığı ve Güvenliği Mezuatı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 528 sayfalık "Meslek Hastalıkları Kitabı" yayınladı. Buradan ulaşabilirsiniz.
.
30 Haziran 2012
.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
EKLER
27 Kasım 2010 CUMARTESİ - Resmî Gazete - Sayı : 27768

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
EKLER
27 Kasım 2010 CUMARTESİ - Resmî Gazete - Sayı : 27768

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
EKLER
27 Kasım 2010 CUMARTESİ - Resmî Gazete - Sayı : 27768
.
EĞİTİM KURUMLARI İÇİN AÇIKLAMA - 18/10/2010
15.8.2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik ve 9.12.2009 tarihli ve 27427 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin Tebliğ gereğince 30 özel hukuk tüzel kişisi “İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu Yetki Belgesi” alarak yetkilendirilmiş bulunmaktadır.
Gelinen süreçte; Türk Tabipleri Birliği’nin Bakanlığımız aleyhine açmış olduğu dava ile ilgili Danıştay 10. Dairesinin Esas: 2009/16602 No’lu ve 15.03.2010 tarihli Kararı ile adı geçen Yönetmeliğin 40. maddesinde yer alan “…… veya özel hukuk tüzel kişileri…..” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş ve Bakanlığımıza 05.04.2010 günü tebliğ edilmiştir.
İlgili Danıştay kararı ise 8.4.2010 tarih ve 1713 sayı ile ilgili kurumlara tebliğe çıkartılmıştır.
Bu nedenle; söz konusu karar gereği kurumlara verilen “İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu Yetki Belgesi” ile eğitim programlarının onayları ile ilgili işlemlerin Danıştay tarafından aksine bir karar alınıncaya kadar durdurulması gerekmektedir.
Dava ile ilgili savunmamız Bakanlığımızca yapılmış olup, Danıştay tarafından yeni bir karar verilinceye kadar özel hukuk tüzel kişilerinin eğitim programlarını durdurması gerekmektedir.
Süreçle ilgili yeni bir gelişme söz konusu olduğunda eğitim kurumları derhal yazılı olarak ve internet sayfamızda duyurulacaktır.

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DUYURU - 18/10/2010
Bakanlığımıza 30/04/2010 tarihinde tebliğ edilen Danıştay 10. Dairesinin 29/03/2010 tarih ve 2010/696 Esas sayılı kararı ile 15/08/2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlarının eğitim, sınav, belgelendirme ve görevlendirmeleri, ortak sağlık ve güvenlik birimleri ve eğitim kurumlarının yetkilendirilmesi ile ilgili bazı maddelerinin idaremiz savunması ve ara kararı cevapları alındıktan sonra yeniden bir karar verilmek üzere yürütülmesi durdurulmuştur.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28/1 maddesi gereğince Danıştay ilgili Dairesince yeni bir karar verilinceye kadar işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının eğitim, sınav, belgelendirme ve görevlendirmeleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri ve eğitim kurumlarının yetkilendirilmesi ile ilgili iş ve işlemler durdurulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur. Ek Danıştay Kararı (Metni indirmek için tıklayınız)
.
7 Ekim 2010 - Duyuru
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü yayınladığı bildiri ile, oluşturulmakta olan veritabanı için işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve eğitici belgelerine sahip kişilerin 1 Kasım 2010 tarihine kadar başvuru yapmalarını istemiştir.
.
9 Aralık 2009 ÇARŞAMBA - Resmi Gazete Sayı : 27427
İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ


25 Kasım 2009 Resmî Gazete Sayı : 27417
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ TEBLİĞİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden DUYURU!
23 Kasım 2009
Kuruluş kanunlarından dolayı Yetkiye ihtiyacı olmayan Üniversiteler ve ÇASGEM gibi kurum/kuruluşlar hariç, henüz Genel Müdürlüğümüzce iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği eğitimlerini vermek üzere yetkilendirilmiş kurum/kuruluş bulunmamakta olup, bu eğitimleri verdiklerini ilan edenlere itibar edilmemesi  önemle rica olunur. Yetkilendirilmiş eğitim kurumları internet sayfamızdan ilan edilecektir. http://www.isggm.gov.tr/articles.php?category_id=172


2 Kasım 2009

A, B, C, SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMLERİ İÇİN YATAY VE DİKEY EĞİTİM PROGRAMLARI İLE İŞYERİ HEKİMLİĞİ YENİLEME EĞİTİMİ PROGRAMI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü beklenen yeni düzenlemeleri duyurdu

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
15 Ağustos 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27320
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK tıklayınız
31 Mayıs 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27244
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Tebliğ için tıklayınız