Effective solutions

Özel Güvenlik Mevzuatı
11 Eylül 2011
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

xxx

Mevzuat ve diğer bilgiler için bu yararlı siteyi de takip etmenizi öneririz

***

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

29 Ocak 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete Sayı : 27830

İçişleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Özel güvenlik eğitimine alınan adaylar asgari yüz yirmi saatlik eğitime tabi tutulur. Programın yirmi saati silah ve atış eğitimine ayrılır. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin silah ve atış eğitimini alması zorunlu değildir. Bu görevlilerin temel eğitimi yüz saatten aşağı olmayacak şekilde düzenlenir. 18 inci madde gereğince alınması gereken “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu temel eğitimden önce istenir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

***

31 Aralık 2010 Resmî Gazete Sayı : 27802
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından
SIĞINAK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

28.12.2010
Olumsuz Sağlık Kurulu Raporları
Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesi
Özel Güvenlik Ruhsat Harçları başlıklı emir yazılar
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

MP-5 Silahlı Yapılacak Atışlar başlıklı emir yazı
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü - 29.11.2010
.
Özel Güvenlik Görevlilerinin Görev Dışında Çalıştırılması
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 4 Ekim 2010
Dokümanı indirmek için tıklayınız

Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği - 4 Haziran 2010
http://www.mevzuatlar.com/sy/resmiGazete/rga/10/06/040610003.htm

2 Haziran 2010 - Emir Yazı - Hizmetiçi Eğitim Atışları
http://ozelguvenlik.pol.tr/mevzuatemiryazi.asp


21 Nisan 2010 - Emir Yazı - Özel Güvenlik Yöneticileri ve Yenileme Eğitimi
http://ozelguvenlik.pol.tr/images/emiryazilar/20100405-64721.pdf

19 Ocak 2010 - Emir Yazı
Yenileme Eğitiminde Tereddütler
http://ozelguvenlik.pol.tr/images/emiryazilar/20100219-38183.pdf

14 Ocak 2010 - Yeni Emir Yazılar
Özel Güvenlik Yöneticileri
Özel Güvenlik Hizmet Alım Sözleşmelerinin Bildirimi
http://ozelguvenlik.pol.tr/mevzuatemiryazi.asp

6 Ocak 2010

Süresi Dolduğu Halde Yenileme Eğitimi Alamamış Özel Güvenlik Görevlilerinin Durumu Hakkında Emir Yazı
Özel Güvenlik
26 Eylül 2009
Resmî Gazete Sayı : 27358
İçişleri Bakanlığından:
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ve EKLERİ

Diğer Önemli Gelişmeler:
18.07.2009
ÖZEL TELSİZ SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ
Bu Yönetmeliğin amacı, frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bandlarında ve çıkış gücünde çalışan, diğer sistemlerde elektromanyetik girişime sebep olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun telsiz cihaz ve sistemlerinin, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kurulması ve kullanılması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü,
04.06.2009
Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları Hakkında Yargıtay Kararı
Ali Tezel  - Taşeron işçinin kıdemini asıl işveren ödemeli
Linkler:
EGM Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı
Mevzuat Kanun, Yönetmelik, Emir Yazıları tıklayınız.
Özel Güvenlik Teşkilatları Şirketleri Eğitim Kurumları, Alarm Merkezleri  tıklayınız.
Özel Güvenlik Temel Eğitim Hizmetleri EGM Tavsiye Edilen Kitaplar, Sınav Takvimi, Sınav Sonucu tıklayınız.
Özel Güvenlik Kurumları İçin Rehber Faaliyet İzin Belgesi Alma Süreci, Örnek Ticaret Sicil Gazetesi Kıyafet Onayları tıklayınız.
Güncel Duyurular Özel Güvenlik ile ilgili güncel haber ve resmi duyurular tıklayınız.