Effective solutions

DNA
DNA Nedir  ?

Yeni ve çağdaş bir yönetim metodolojisidir.

Geliştirilmiş marka iletişimdir.
Tanımlanmış prosesler ve fiziksel koşullar silsilesidir.
Risk ve maliyet yönetim sistemidir.
Merkezi bir organizasyon tarafından yönetilen ancak yürütmede proje-matrix bir organizasyon gibi davranan hücre  örgütlenmesidir.
Bileşik SBC (Strategic Business Plans) ile yönetilen bağımsız brimler organizasyonudur.

Neden DNA ?


Koşulların ileride nasıl olacağını tahmin etmeye ve bu değişimlere göre strateji belirlemeye ihtiyacımız var !

Bu stratejilere göre gelecekteki faaliyetlerimizi planlamaya, koordine etmeye ve kontrol etmeye ihtiyacımız var !
Hedeflerimizi belirlemeye, bu hedeflere ulaşmak için alınacak önlemleri belirlemeye ve tüm bunları parasal büyüklükler çerçevesinde izlemeye ihtiyacımız var !
Hedeflere ulaşmak için planlanan faaliyetlerin kimler tarafından ve nasıl yapılacağını belirlemeye ihtiyacımız var !
Mevcut politika ve hedeflerimizi gözden geçirmeye ihtiyacımız var !
Örgütlenme biçimimizi kontrol etmeye ve sorgulamaya ihtiyacımız var !
Yöneticilerimizi işletme politikalarına katmaya ve sorumluluğu paylaşmaya ihtiyacımız var !
Geleceğimiz için planladığımız hedeflere ne kadar ulaştığımızı ölçmeye ihtiyacımız var!
Verimliliğimizi ve etkinliğimizi ölçmeye ihtiyacımız var !
DNA tüm bu prosesleri kendi başına yönetebilecek merkezi bağımsız hücreler yaratır