Effective solutions

Turnusol
Dünyada Bir İlk !
Tedarikçi ve Müşteri Katalizasyonu

Sizin için

Kendi kriterlerinizle…
Tedarik zincirinizin denetim ve optimizasyonu.
Hijyen, performans, uygunluk ve kalitede süreklilik;
Eksiklerin iyileştirilmesi.
Risk minimizasyonu
Tedarik zincirinizin yedeklenmesi;
Standardizasyon imkanı
Yeniliklere sancısız toplu geçişler. Atılım gücü, çeviklik
Üzerinizden kalkan pek çok bürokratik yük
Ekonominin nabzını kendi mikro ekonominiz üzerinden tutabilme imkanı.
Konu ve içerik itibariyle odaklanmış eğitim sistemi
Anlık raporlar dünyanın her yerinden monitörünüzde

Müşterileriniz için

Müşteri katalizasyonu
Müşteri ilişkilerini ölçme
Kurum performansı
MT performansı
Ürün performansı
İyileştirme
Raporlama

Tedarikçileriniz için

Tedarikçileriniz karşısında kurumsal yüzünüz,
Onlara uzanan destek eliniz.
Eğitim, danışmanlık desteği
Know-how desteği
Finans desteği
Sizi elinde tutma güvencesi
Önünü görebilme imkanı
Tek firmaya bağımlılık riskinin kaldırılması
Pazarlamada etkili bir sertifikasyon,
Rekabette avantaj


Üstelik hepsi sıfır maliyetle !

SCM - Tedarik Zinciri Süreçlerinin kurulumunun ne denli güç ve masraflı olduğunu biliyoruz. Peki sonrası …

Turnusol danışmanlık hizmeti, adından da anlaşılacağı gibi, özellikle Front Office olarak tanımlanan kurumsal süreçlerde yer alan paydaşlarımız olan dış müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle olan ilişkilerimizi düzenleyen, ölçen ve denetleyen bir tür katalizasyon faaliyetidir. Biz tüm hizmetlerimize hâkim olan bakış açımız ile t u r n u s o l danışmanlık hizmetimizde de sorunlar ortaya çıktıktan sonra çözmeye çalışmanın, çoğu zaman yüksek bedeller ödemekle sonuçlanabileceğini biliyor ve tüm stratejimizi bu perspektife uygun geliştiriyoruz.


Tedarikçi Katalizasyonu

Bilindiği gibi kurum içinde, özellikle maliyet oluşturan, planlamaları aksatan, dolayısı ile kurumu nihai ve stratejik hedeflerinden uzaklaştıran temel problemlerin önemli bir kısmı nesnel yani kurumun temel süreçlerinden olmayan lojistik süreçlerden kaynaklanmaktadır. Günümüzde tüm dünyanın out-sourcing’e gittiği bir dönemde bu süreçlerle ilgili dış kalitesizlik maliyetleri kurumların bütçelerinde önemli bir yer tutmaktadır. Kurumların bu süreçleri yönetmeleri için Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi kurmaları da oldukça maliyetli ve zahmetlidir. t u r n u s o l  Vol.1 Tedarikçi Katalizasyonu hizmetimiz işte bu noktada devreye girmekte ve tedarikçiniz ile ilişkilerinizde kurumun çizdiği çerçeveler ölçüsünde katalizör işlevi görmekte, ana firmaya hiçbir maliyet yüklemeksizin, taraflar arası hizmet ve ilişkilerde kalite maksimizasyonu ve devamlılığı sağlanmaktadır.

Başka bir bakış açısı ile sadece kuruma özgü, kurum tarafından genel çerçevesi çizilmiş yeni bir Toplam Kalite Yönetim Sistemi perspektifi ile tedarikçiler geliştirilmekte ve denetlenmektedir. Üstelik bu hizmetin maliyetleri çok düşük olup kurum tarafından değil, tedarikçiler tarafından yönetilebilecektir.

Tedarikçi Katalizasyonu hizmeti kısaca aşağıdaki faaliyetleri içermekle birlikte

her kurumun öznel gerçeklikleri ve ihtiyaçları çerçevesinde yeniden şekillendirilmektedir.

Tedarikçi genel kriterlerinin belirlenmesi

Tedarikçi ana verisinin sistematize edilmesi

Tüm tedarikçiler ile ilgi ortak veri tabanı hazırlanması

Tedarikçi haritalarının çıkarılması

Tedarikçi performans kriterlerinin belirlenmesi

Belirlenen kriterlere göre performansların izlenmesi ve ölçümlendirilmesi

Bu faaliyetlerin düzenli olarak raporlanması

Performansın sürekli iyileştirilmesi için düşük performanslı süreçlerde eğitim ve coaching hizmetlerinin verilmesi.

Düşük performanslı süreçlerde sürecin gerekiyorsa yeniden yapılandırılması, iyileştirilmesi, denetlenmesi ve iyileştirme faaliyetlerinin süreklileştirilmesi.

Tedarikçi sözleşmelerinin düzenli olarak izlenmesi ve uygunluğunun raporlanması

Tedarikçilerde sağlıklı bir Bütçe Yönetim Sisteminin kurularak termin sapmaları, maliyet sapmaları gibi dış kalitesizlik maliyeti oluşturacak ve kurumu hedeflerinden uzaklaştıracak süreçlerin önceden tespit edilerek yönetilmesi ve raporlanması

Tedarikçilerin Back Office (finans, üretim vs.) süreçlerinde kurum için problem yaratacak süreçlerin önceden tespit edilerek coaching desteği verilmesi, gerekiyorsa yeniden yapılandırılması, iyileştirilmesi, denetlenmesi ve iyileştirme faaliyetlerinin süreklileştirilmesi. (Örneğin dış kaynaklı fon yönetimi desteği gibi)

Alternatif tedarikçi sisteminin kurulması ve alternatif tedarikçi listesinde bulunan tedarikçilerin eğitilerek ve denetlenerek her an hizmete hazır olmalarının sağlanması.

Özellikle üretim yapan tedarikçilerde makine teçhizat bakım yönetim siteminin kurulması, iyileştirilmesi, denetlenmesi ve iyileştirme faaliyetlerinin süreklileştirilmesi.

Tedarikçilerde, İnsan Kaynakları süreçlerinde kurum ihtiyaçlarına bağlı olarak eğitim faaliyetlerinin organize edilmesi.

Hem kurum içinde hem de tedarikçiler arasında yapılacak piar faaliyeti ile kurum ve tedarikçi memnuniyetlerinin ölçülerek çözüm ortaklığının güçlendirilmesi için gerekli olan stratejilerin belirlenmesi ve faaliyetlerin planlanması.