Effective solutions

Güvenlik Danışmanlığı ve Projelendirme

guvenlik

 

Metodoloji

Güvenlik risk danışmanlığı hizmetimiz, başarısı dünyada ve ülkemizde sayısız örnekle kanıtlanmış metodolojik bir yaklaşıma dayanır.

Bütçenin doğru belirlenerek en verimli şekilde kullanılmasını hedef alan beş ayaklı bu metod özet olarak, 

 

 1. Modus operandi (ülke tecrübesi) bazında, gerçekçi kriterlerle belirlenerek;
2. Beş ölçüt üzerinden öncelik sıralamasına tabi tutulmuş risklere karşı koyabilecek;
3. Maliyet / fayda dengesini gözeten sistemleri oluşturabilmek üzere;
4. Her biri, personel, ekipman, prosedür ve denetim unsurlarını içeren;
5. Birbirlerine entegre birden fazla güvenlik çemberleri oluşturma esasına dayanmaktadır.

Her biri pek çok ayrıntı ve hayati önem taşıyan bu aşamaları içermeksizin oluşturulan sistemlerin gerçek hayatla sınandıkları olaylarda tamamen birer “ölü yatırım” oldukları ne yazık ki, ancak büyük bedeller karşılığı anlaşılabilmektedir. Bu örneklerde de görüldüğü üzere sadece pahalı ekipmanlar ve bol personel ile kurulmuş sistemlerin gerçekte –en basitleri de dahil olmak üzere- hemen hiç bir güvenlik sorununa karşı çözüm olamadıklarını dikkate almak zorundayız. Daha fazla ayrıntı için, lütfen ücretsiz, katılım belgeli seminerimizi talep ediniz.

Bağımsız Danışmanlık

Komet, "bağımsız danışmanlık" kavramının, dünya standartlarında kabul görmüş ayrılmaz bir gereği olarak, ilgi alanına giren konularda eleman hizmeti vermemekte, malzeme satışı yapmamaktadır. Güvenlik sisteminizin aynı zamanda personel hizmeti veya ekipman satışı yapan, dolayısıyla tarafsız kalamayacak firmalar eliyle tasarlanması daima büyük bedellere uzanan yanlış sonuçlara ve ölü yatırımlara yol açmaktadır.

afis2

Hizmetlerimiz

Yapılar için Güvenlik Sistemi Mühendisliği - Projelendirme
Kapsamlı Güvenlik Araştırması (Survey)
Check-Up
Risklerin Saptanması  ve Derecelendirilmesi
Optimal Çözümlerin Oluşturulması.
Sunum ve Revizyon
Teknik Projelendirme (Güvenlik Mühendisliği)
Proje Uygulama Danışmanlığı
İhale Kitinin Hazırlanması
Tekliflerin İşlenmesi
Satın Alma, Servis-Bakım Sözleşmesi Danışmanlığı
Montaj Denetimi
Kabul Testleri
Personel Seçimleri
Aday Havuzu
Mülakatlar

Kapsamlı Rutin ve Acil Durum Prosedürler Setinin hazırlanması ve Güncel Tutulması

5188 Sayılı Yasa Kapsamında Güvenlik Görevlileri için Sertifika Eğitimleri (Partner Kurum Eliyle)
5188 Sayılı Yasa Kapsamında Silahlı Eğitim (Teorik Dersler Yetkili Firma Merkezinde)
5188 Sayılı Yasa Kapsamında Silahlı Eğitim (Teorik dersler Kuruluşta)
5188 Sayılı Yasa Kapsamında Silahsız Eğitim (Teorik Dersler Yetkili Firma Merkezinde)
5188 Sayılı Yasa Kapsamında Silahsız Eğitim (Teorik Dersler Kuruluşta)

Risk Yönetim (Güvenlik) Seminerleri

Güvenlik eğitimlerimiz için lütfen eğitimler bölümünü ziyaret ediniz

Denetimler
Haberli-Habersiz Teftişler
Yönetim Haberli Bire-Bir Sınamalar
Taşeron Güvenlik Firma Denetimleri

Tatbikatlar
Görevliler için Mesleki Tatbikatlar
Tüm Personelin Katılımı ile Acil Durum ve Tahliye Tatbikatları

VIP Koruma
Fizibilite
Koruma Ekibinin Seçimi
Koruma Ekibinin Yurt İçi Eğitimi
Koruma Ekip ve Sisteminin Denetimi ve Revizyonlar
Yerli - Yabancı VIP Silahsız Refakat
Yerli - Yabancı VIP Silahlı Refakat

Organizasyon Güvenliği (Event Security Management)

FSIS Standartları ile Güvenlik Yapılanması


11 Eylül olaylarını takip eden süreçte, kalite yönetimi standartlarında özellikle ABD kaynaklı, yükselen bir trend olarak yeni güvenlik kodları veya eski kodlarda güvenlik amaçlı iyileştirmeler öngören değişimler yoğunluk kazanırken, bu kriterlere uyumluluk başta ABD olmak üzere uluslararası ticari faaliyetler için bir ön-şart olarak kabul edilmektedir. Firmamız ülkemiz için yeni standartlar olması dolayısıyla yetkili kuruluş ve uzman temininde sıkıntı yaşanmakta olan ISO/IEC 27001:2005  ve USDA – FSIS standartlarına uygun yapılanmaların oluşturulması ve köklü partner kuruluşu eliyle belgelendirilmesi hizmetlerini ürün portföyüne katmış bulunmaktadır. Bu gibi, “ön-şart” teşkil eden "yeni dalga" standartlara uyumlulukta süratli davranabilmek rekabette avantaj sağlayabildiği gibi, bazı şartlar altında, ticari gelecek üzerinde belirleyici rol oynama derecesinde önem taşıyabilmektedir. Uzun yıllara dayalı güvenlik danışmanlığımızdan kaynaklanan tecrübe ve bilgi birikimimiz yanı sıra kalite - yönetim alanlarında
örgütlenmiş altyapımız ve “güçlü çözüm ortağı” olma kararlılığımız ile gelecekte de bu değişimleri müşterileri adına en erken karşılayacak danışmanlık firması olmamız doğal sonuçtur.

ISPS Liman Güvenliği hizmetleri

Danışmanlık Projelendirme

Liman güvenlik değerlendirmelerinin (PFSA) yapılması. RSO harici risk analizi ve değerlendirme yapılması. Yapılmış olan liman güvenlik değerlendirmelerine dayanarak liman güvenlik planlarının (PFSP) hazırlanması. Fiziki tedbirlerin planlanması, uygulanması.  Çevre engellerinin planlanması veya varsa uygun şekilde revizyonu. Aydınlatma sistemlerinin planlanması ve uygulanması veya varsa revizyonu. Ana girişlerde bulunan fiziki engellerin yapılandırılması veya varsa revizyonu. Liman dahilindeki sınırlandırılmış alanların belirlenmesi ve amaca yönelik olarak seperasyonunun yapılması. Limanın operasyon şekline göre araç ve yaya trafiğinin planlanması ve yönlendirilmesi. Elektronik tedbirlerin planlanması, uygulanması.  Liman girişlerinde ve bağlı olarak sınırlandırılmış alanlarda operasyon tipine göre giriş çıkış kontrol ( araç, yaya, yolcu ) ve bunu takiben gereken tarama sistemlerinin planlanması ve uygulanması. CCTV ve diğer sistemlerin planlanması ve uygulanması. Gerekli teşkilat yapısının belirlenmesi , personel seçimi ve eğitimi.  görev tiplerinin ve gerekli prosedürlerin hazırlanması ile bunların işlerliğinin denetlenmesi. Tüm bunların raporlanması.
Sürekli Danışmanlık

Gemi Karina Kontrolü

TAPA

1997 yılında ABD tarafından oluşturulmuş ve 1999 yılından itibaren AB ülkelerinin önde gelen lojistik firmaları tarafından da aktif olarak kullanılmaya başlanmış bir güvenlik standardizasyon uygulamasıdır. TAPA lojistik uygulamalarI, ağırlıklı olarak karşılaşılan uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı gibi suçların yanı sıra, hırsızlık, gasp vb. nakledilen ürünlerin de güvenliğini sağlayacak asgari çözümlerini üretmektedir.

TAPA Lojistik uygulamalarında naklin başlangıcından, müşteriye teslimine kadar olan sürecin güvenliğini kontrol etmeyi amaçlamıştır. Bu nedenle birçok güvenlik faktörünün detaylarını belirler. Kargo araçlarının escort takibinden, depolama sahalarının güvenlik yeterliğine varana dek personel, elektronik sistem ve dış perimetrik yapı vb. birçok güvenlik detayı TAPA ile standart hale getirilmiştir.

TAPA güvenlik standartları üç belge altında toplanmış A – B – C güvenlik standart belgeleri adı altında belgelendirme yapılmaktadır. C güvenlik standardı asgari güvenlik çözümlerini içermekte, B orta seviye güvenlik seviyelerini içermekte ve A güvenlik standardı ise yüksek güvenlik seviyesini belirlemektedir.

Denizde Güvenlik

Yabancı misafirlerinizin boğaz gezilerinde,
Üst düzey yöneticilerinizin tekne gezilerinde
VIP’lerin tekne karina kontrollerinin yapılmasında (Profesyonel ve yetki belgesine sahip balıkadam tarafından)
Kıymetli eşyalarınızın deniz yolu ile taşımacılığında,
Kıyı şeridinin denizden korunmasında (yalılar, davetler ve diğer organizasyonlarınızda kıyıdan koruma hizmeti)
Tekne / Yat turlarınızda escort görevini organize etmeye hazırız.

Botlarımızın Teknik Özellikleri;

Saat / 36 deniz mili hız
140 beygir gücünde motor,
Tam donanımlı ilk yardım çantası ve yangın tüpü,
Gece seyir yapabilme özelliğini sağlayıcı teknik donanım,
VHF telsiz cihazı,
Üstün manevra kabiliyeti olan,
Serdümen, telsiz operatörü ve seyir operatörü ile beraber toplam 3 mürettebat buna paralel olarak 2 adet, yurt dışı eğitimli koruma görevlisi ile hizmet vermekteyiz.
Refakat Botu + Silahsız Koruma
Refakat Botu + Silahlı koruma
Refakat Botu + Su Altı Kontrol

Güvenlik Danışmanlığı Neden Gereklidir ?


Profesyonel danışmanlık desteği alınmasının, her biri başlı başına ciddi katma değerler oluşturan bir çok yararı söz konusudur.
Danışmanlık hizmetinin alternatif maliyeti çok daha pahalıdır. Danışmanlık hizmetinin toplam bedeli, bu hizmetin alınmadığı durumda örneğin, kuruluşunuza gereksiz yere satılacak ortalama bir ekipman bedelinin dahi çok altında kalacaktır.
Çok daha uygun koşullarda üstelik gerçekten işleyen bir güvenlik sistemine sahip olmak demektir.
Personelin seçimi, eğitilmesi, kapsamlı rutin ve acil prosedürlerin hazırlanması, güncellenmesi ve sistemin değişik yollarla denetimi gibi hizmet kalemleri dahilinde kuruluşun sırtından ciddi bir uygulama yükünün de kaldırılarak konusunda uzman ellere teslim edilmiş olması anlamına gelir.
Tüm bağlı kuruluşlar bazında güvenlik uygulamalarının organize ve standart hale getirilerek ciddi kaynak tasarrufu sağlanmaktadır.
Çok kıymetli güvenlik bilgi birikimi (know-how) sağlanması / oluşturulması konusunda da danışmanlık hizmetinin değeri yadsınamaz artıları bulunmaktadır
Diğer taraftan, “loss prevention : kayıp önleme” gibi alanlarda uygun çözümlerin üretilmesi bu hizmeti alan kuruluşların karlılığını, hizmet bedelinin çok üzerinde artırmaktadır.
Güvenlik gibi, yüksek maliyetlere karşılık, niteliği itibariyle subjektif, dolayısıyla eleştirilere oldukça açık bir alanda yöneticilere, bağlı oldukları mevkilere karşı, tarafsız uzmanların ortaya koyarak gerekçelendirdikleri profesyonel kriterlere uygun ve hatalardan arınmış kararlar alabilme imkanı yaratmaktadır.
Kuruluşların resmi makamlar ve medya karşısında güvenlik uygulamalarını gerekçelendirmede ellerini rahatlatmaktadır. Bu anlamda danışmanlık firması elini taşın altına koymayı kabul etmiş demektir.
Kuruluşların sigorta masraflarında pazarlık olanağı yaratabilmektedir.

GÜVENLİK DANIŞMANIMIZ TAYFUN UÇAR’IN BUGÜNE KADAR DANIŞMANLIK / EĞİTİM HİZMETİ VERDİĞİ PROJELER:

9 PALMİYE SİTESİ, A.ACAR, ABANK, ADVANTAGE / BENKAR, AFRA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, AKBANK A.Ş. ALBARAKA TÜRK, ALTINYILDIZ, AMD – TÜRKİYE, ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. ANKARA HİLTON, ARİA GENEL MÜDÜRLÜK, ARMANİ & GUCCİ, ARDAŞ GIDA, ARKAS ARDEP DEPOCULUK VE TİC. A.Ş. ARKAS BİMAR BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ A.Ş. ARKAS DENİZCİLİK VE NAKLİYAT A.Ş. ARKAS DENİZCİLİK A.Ş. ARKAS İZGÜTAŞ İZMİR TIR GÜMRÜKLEME VE DEPOLAMA TİC. A.Ş.  ARKAS HOLDİNG A.Ş. ARKAS MARPORT LİMAN İŞL. SAN. TİC. A.Ş. ARKAS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. ARKAS ULASTIRMA, ARKAS SCHENKER NAKLIYAT A.Ş. ARKAS SOYAK LİMAN İŞL.SAN. TİC. A.Ş. ATAKULE, AUTOLİV CANKOR OTOMOTİV EMNİYET SİS.SAN.TİC.A.Ş. AVEA, AVON KOZMETİK SANAYİ, BANK ASYA, BANK EKSPRES GENEL MÜDÜRLÜK, B.ECZACIBAŞI, BEKO ELEKTRONİK VE TİCARET A.Ş. BDDK GENEL MERKEZ BİNASI, BDDK İSTANBUL BİNASI, BİZİM VADİ SİTESİ, BP TÜRKİYE GENEL MÜDÜRLÜK, C.BOYNER, CANEM GÜVENLİK, CARREFOUR, CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU, CENTRUM İŞ MERKEZİ, CERRAHOĞLU HUKUK BÜROSU, CEVAHİR - ŞİŞLİ KÜLTÜR MERKEZİ, CEVAHİR HOLDİNG OTEL PROJESİ, CİNER YAYIN HOLDİNG, COATS TÜRKİYE İPLİK SAN.A.Ş. COLOSSAE HOTEL, ÇAĞRI HİPERMARKETLERİ, ÇALIK HOLDİNG, ÇARFARMA KOZMETİK SANAYİİ, DEDEMAN OTELCİLİK, DEMİRBANK, DENİZBANK, DOĞUŞ AĞIR VASITA, DOĞUŞ HOLDİNG BİNASI, DOĞUŞ LOJİSTİK, DOĞUŞ OTO DEĞERLENDİRME (DOD) DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. DOĞUŞ ÖĞRENCİ YURDU, DOĞUŞ SAĞLIK KOMPLEKSİ, DOĞUŞ YAYINCILIK, DOLMABAHÇE TURİZM, DOW CORNİNG TÜRKİYE, D&R SATIŞ MAĞAZALARI, DUMANKAYA PLAZA, ECZACIBAŞI E-KART, ECZACIBAŞI ESKİ VE YENİ GENEL MERKEZ BİNALARI, ECZACIBAŞI  BAXTER, ECZACIBAŞI İNTEMA, EFOR GRUP ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, EGS İZMİR MAVİŞEHİR ALIŞVERİŞ MERKEZİ, EGS PARK, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI, ELLICIUM RESIDENCE, EXXON MOBİL, F. ŞAHENK, FİNANSBANK GENEL MERKEZİ, FON MARKET, FORD OTOSAN A.Ş.  KOCAELİ  ÜRETİM TESİSİ, FORD OTOSAN A.Ş. YEDEK PARÇA TESİSLERİ, FORD OTOSAN A.Ş. ESKİŞEHİR TESİSLERİ, GARANTİ BANKASI, GARANTİ LEASİNG, GARANTİ MENKUL, GAZİOSMANPAŞA KONUTLARI, GERMİR PALAS, G.SABANCI, GÖZTEPE PARK KONUTLARI, GRUP HATİPOĞLU, GÜDER İNŞAAT SANAYİ, GÜLÇİÇEK KİMYA, GÜNEY PLAZA, HİSAR EVLERİ, HOLDAY INN, HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ A.Ş. HUMANİTAS BİNASI, İBB, KÜLTÜR A.Ş. GN. MÜDÜRLÜK BİNASI, İDRİS GÜLLÜCE KÜLTÜR MERKEZİ, İL ÇEVRE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, İSFALT GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI, İSFALT, İSTAÇ, İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ ,İSTANBUL KİTAPÇISI, İSTANBUL KÜLTÜR VAKFI, İŞ KULELERİ, İŞTİM ALIŞVERİŞ MERKEZİ, İXİR GENEL MERKEZ, İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ, J. F. KENEDY HASTANESİ, JOHN HOPKİNS HOSPITAL, KAR PLAZA, KENTBANK, KENTUCKY FRİED CHICKEN, KEMER COUNTRY, KFC GIDA (SAFE FOOD), KİLER HİPERMARKETLER ZİNCİRİ , KOÇ HOLDİNG A.Ş. KOÇ ÜNİVERSİTESİ, KOMİLİ MERKEZ OFİS BİNASI, KOZA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ, KÖRFEZBANK GENEL MÜDÜRLÜK, KÖTTER ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ, KUM MARKETLER, MACRO MAĞAZACILIK, MAÇKA PALAS, MANN HUMMEL, MASLAK KULE (GİZ), MECİDİYEKÖY KÜLTÜR MERKEZİ, MEGAVİZYON, MERCEDES-BENZ TURK A.Ş. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, MİNİATÜRK PARKI, M.KAYHAN, MOPAŞ MARKETÇİLİK, NİDA KULE İŞ MERKEZİ, NOVARTİS İLAÇ, NTV, NUROL İŞ MERKEZİ, ONUR GIDA, OSMANLI BANKASI, OYAKBANK A.Ş PAKPEN PLAZA, PAKPEN DIŞ TİCARET A.Ş. PAK PLASTİK A.Ş. PAKPEN PLASTİK YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş. PARK HOLDİNG (CİNER GRUP) PARK PLAZA, PARS/MCCANN-ERICKSON, PAŞMAR GIDA, PEKERLER İNŞAAT, PER-DER, PERYON, PHİLSA, PROFOSYONEL OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ, PİYALE İÇECEK GRUBU, POLARİS PLAZA, POLAT HOTEL, POLO GARAGE GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI, PORSCHE, PRESTİGE MARKETLER, ROCHE MÜSTAHZARLARI SAN. A.Ş. SABANCI ÜNİVERSİTESİ, SET GRUP HOLDİNG A.Ş. (ITALCEMENT) SETUR, SINAİ YATIRIM BANKASI, SIEMENS SAN. VE TİCARET A.Ş. SÖKTAŞ ÜRETİM TESİSLERİ, ŞİŞECAM, TAİ – TUSAŞ HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. TANSAŞ MAĞAZACILIK, TARIK ZAFER TUNAYA KÜLTÜR MERKEZİ, TATİLYA EĞLENCE MERKEZİ, TEKFEN TOWER, TEKFEN TAKSİM RESİDENCE, TEPE SAVUNMA, TOWN CENTER ALIŞVERİŞ MERKEZİ, TRİO GÜVENLİK, TURK HENKEL KİMYA SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI, UYUM GIDA, VODAFONE, YAPI KREDİ LEVENT PLAZA, YEREBATAN SARNICI, XEROX BÜRO ARAÇLARI TİCARET VE SERVİS A.Ş. WHİTE & CASE HUKUK MÜŞ. VİLLA DATÇA, ZİRAAT BANKASI A.Ş